Ocena kompatibilnosti ključnih kadrov in sinhronizacija (vodstvene) ekipe

Uspešna (vodstvena) ekipa je več kot vsota kompetenc in motivacijskega naboja posameznikov.

Vodstvo podjetij se velikokrat srečuje z izzivi, kako ključne kadre povezati v kohezivno celoto. Vsak posameznik je unikatna osebnost in četudi sta sposobnost timskega dela in čustvena inteligentnost najpogosteje zapisani kompetenci v CV-jih, se v praksi kaj hitro pokažejo omejitve in pogojevanja.

Medosebni odnosi so kompleksen in kontinuirano spreminjajoč se proces, pri katerem ni enotnega recepta za uspešnost. Kljub vsemu pa obstaja nekaj osnovnih psiho-socio-emocionalnih zakonitosti, preko katerih lahko ne le odkrivamo kakovost timskega dela že sodelujočih posameznikov, ampak tudi napovedujemo kompatibilnost izbranih strokovnih kadrov.

Naš pristop omogoča:

  • oceno tveganja pri sestavljanju (vodstvenih) ekip glede na ključne individualne lastnosti in druge zakonitosti, ki vplivajo na kakovost sodelovanja,
  • oceno potencialne kompatibilnosti posameznika oz. posameznikov z določeno ekipo,
  • diagnosticiranje vzrokov za izzive, s katerimi se srečujejo ekipe in nevtraliziranje oz. minimiziranje njihovih vplivov.

Kaj pa, ko je ekipa že sestavljena?

Zelo pomemben, a marsikdaj spregledan korak je sinhronizacija vodstvene ekipe, kar efektivno pomeni uglasitev vizije, pogledov in pristopov na zadosten skupni imenovalec in prepoznavanje ter nevtraliziranje komunikacijskih šumov.

Najsi gre za novosestavljene ali že obstoječe ekipe, raziskave kažejo, da je na vodstveni ravni še vedno prisotnega veliko »vrtičkanja«, igre moči ali pa zgolj nespretnosti pri medsebojnem komuniciranju. Kolateralna škoda tovrstnega vedenja se ponavadi pokaže v delovanju podjetja kot celote ali pa se nesoglasja vodij prenesejo na celotne ekipe zaposlenih. Program sinhronizacije vodstva odkriva temeljne točke tveganja pri sodelovanju vodstvene ekipe, jih naslavlja s po meri pripravljenim programom ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov in vodi vodstveno ekipo v območje optimalnega sodelovanja.


Naj bo vrtičkanje vaš hobi, ne izziv na delovnem mestu.

Kontaktirajte nas
Ocena kompatibilnosti ključnih kadrov

Ocena kompatibilnosti ključnih kadrov