Direktno iskanje (Headhunting)

Kadri z visoko strokovno ali vodstveno dodano vrednostjo v večini primerov niso aktivni iskalci zaposlitve in jih je potrebno ciljno povabiti.

Dostop do kandidatov še nikoli ni tako lahek kot v današnji digitalni dobi, a vendar se podjetja soočajo s pomanjkanjem (dobrih) kadrov na vseh ravneh v organizacijski strukturi. Slednji v veliki večini primerov niso aktivni iskalci zaposlitve in jih je potrebno direktno nasloviti.

Naš pristop temelji na 15+ letnem poglobljenem poznavanju trga delovne sile, zakonitosti direktnega iskanja znotraj posameznih panog in sistemov, ter osebnem pristopu do kandidatov. Ne obljubljamo idealov, a najdemo kandidate z najvišjo sinergijo med njihovimi kompetencami in vašimi potrebami ter vas podpremo na vseh stopnjah procesa iskanja in selekcije.

Naše izkušnje segajo v vse gospodarske panoge. Strukturni nivoji, na katerih smo specializirani:

  • top management
  • middle management
  • ključne strokovne pozicije
Kontaktirajte nas