Iskanje kadrov

Razmišljate o dodatnem zaposlovanju, nadgradnji obstoječih kompetenc znotraj podjetja ali zgolj nujno iščete nov kader zaradi odhoda dosedanjega zaposlenega?

Izbira načina iskanja novih zaposlenih v danih okoliščinah ali izvajalca za izvedbo, pomembnost časovnih rokov in splošna ekonomika kadrovskega postopka so ključni elementi, o katerih je potrebno dobro razmisliti pred samo izvedbo, saj direktno vplivajo na stopnjo skladnosti med vašimi pričakovanji in končno rešitvijo.

Podjetjem, ki se zgolj občasno srečujejo z izzivi zaposlovanja ali tistim, ki že imajo veliko izkušenj, pa kljub temu ne uspejo vedno najti pravih kadrov, poiščemo ustrezne kadrovske rešitve ali jim svetujemo, kako prepoznati in se odločati med možnimi kadrovskimi pristopi, ki bodo ustrezali vsebinskim in ekonomskim pričakovanjem in zmožnostim njihovega podjetja ter ekipe zaposlenih.