Razvojna raven

Zaposleni so vaša najvišja dodana vrednost. Zato je investicija v kadre vedno dobra naložba.

Če želite, da vaše podjetje raste in se razvija tako poslovno kot tudi organizacijsko – kulturno ter s tem (p)ostaja atraktiven delodajalec, se morate posvetiti razvoju svojih zaposlenih. Prva stopnica vsakega razvoja pa je poglobljeno poznavanje in razumevanje zaposlenih - ne le z vidika tega, kako dobro ali manj dobro opravljajo svoje delo, ampak tudi osebnostno gledano: kakšni so, kaj jim ustreza, kaj jih motivira in kaj demotivira, kaj si želijo v karieri in v življenju nasploh, kakšni so njihovi skriti potenciali, ipd.

Naš pristop omogoča sistematičen skrbni pregled aktualnih kadrov preko metodologije, ki je za vaš končni cilj oz. namen najprimernejša. Najsi gre za planiranje izobraževanj, razvoj vodstvenih in ključnih kompetenc, oceno potenciala za vodenje ali mentoriranje, zadrževanje ključnih kadrov, vzpostavljanje sistema nasledstev ali splošno grajenje želene organizacijske kulture – pomagamo vam postaviti strokovne in zanesljive temelje za kakovostno in dolgoročno naravnano izvajanje kadrovske strategije.

Pomagamo vam:

 • identificirati ključne kadre in naslednike, na katerih boste lahko zanesljivo gradili stebre delovanja / poslovno rast in razvoj,
  • odkriti njihove močne točke in kako jih še nadalje razvijati,
  • prepoznati morebitne pasti / nevarnosti / negativne lastnosti in kako omejiti njihov vpliv,
  • oblikovati celovit razvojni načrt za maksimalni izkoristek njihovih potencialov,
 • prepoznati zaposlene z vodstvenim potencialom in kako ga razvijati,
 • prepoznati skrite talente in njihovo uporabno vrednost,
 • prepoznati zaposlene, ki imajo največ lastnosti za dobre mentorje,
 • prepoznati neformalne vplivneže in kako njihov energetski naboj obrniti v produktivno smer,
 • prepoznati zaposlene, ki bodo povsem zadovoljni in delovni, če jih boste bolj ali manj pustili pri miru, da opravljajo svoje delo .
Kontaktirajte nas