Organizacijske meritve

Naš pristop odpravlja vzroke, ne simptomov.  

Tako kot vsak posameznik ima tudi vsaka organizacija svoje šibke točke. Od tistih najbolj pogostih, ki ponavadi izhajajo iz kulture, politike vodenja in splošne kadrovske strategije, do tistih subtilnih, ki vzklijejo iz posameznih kritičnih dogodkov in razsežnosti njihovega vpliva ne moremo vnaprej napovedati (npr. nikoli zares razrešen konflikt med dvema ključnima kadroma, ozko grlo na določenem delovnem procesu, ki ga vodstvo ne rešuje, ipd). 

Periodične interne organizacijske meritve so namenjene organizacijskemu monitoringu oz. spremljanju percepcije in počutja zaposlenih ter konstruktivni uporabi pridobljenih informacij pri sprejemanju pomembnih odločitev in celovitem vodenju podjetja oz. organizacije.

Z organizacijskimi meritvami lahko vodstvo podjetja:

  • pravočasno odkriva težave in nevtralizira oz. omejuje njihove učinke,
  • učinkovito obvladuje tveganja na kadrovskem področju,
  • spodbuja kulturo feedbacka na vseh ravneh organizacijske strukture in
  • izboljšuje celovito izkušnjo zaposlenih ter nadgrajuje blagovno znamko delodajalca.

Med najbolj poznanimi organizacijskimi meritvami so zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima in kultura, delovna zavzetost in meritve utripa, ki vsaka s svoje perspektive osvetljuje stanje v organizaciji. Čeravno rezultati vsake tovrstne meritve zagotovo nosijo sporočilno vrednost, ni nujno, da vam klasični pristopi na podlagi standardiziranih vprašalnikov odgovorijo na vprašanja, ki so za vas ključna.

Naš metodološki tim vam ob uvodnem posvetu svetuje:

  • kateri tip meritve bi vam v dani situaciji glede na želeni cilj prinesel največ informativne vrednosti,
  • kako zasnovati meritev glede na strateške cilje in aktualne operativne izzive znotraj organizacije,
  • kako v sodelovanju s službo notranjega komuniciranja pripraviti zaposlene, da v meritvi konstruktivno sodelujejo.

Premišljeno, ciljno in kakovostno izvedena organizacijska meritev poda enoznačne rezultate, ki vodstvu dajejo jasne smernice za oblikovanje akcijskega načrta za uvajanje sprememb v želeni smeri.

Kontaktirajte nas