Sistem nasledstev

Vpeljan in delujoč sistem nasledstev je eden ključnih elementov obvladovanja strateških kadrovskih tveganj.

S pojmom nasledstev se vsaka organizacija neizbežno sooči – če ne drugače, pa »prisilno«, ko nenadoma odide eden ali več ključnih kadrov ali pa se približujejo posamezne upokojitve v podjetju in ni nikogar, ki bi njihovo delo zanesljivo in kvalitetno prevzel. Podjetja v takih primerih mrzlično iščejo hitre in še sprejemljive rešitve, ki pa – četudi se na koncu mogoče celo izkažejo za uspešne – terjajo veliko energije, časa, prilagajanja in kompromisov, kjer jih mogoče ne bi smelo biti.

Vpeljan in delujoč sistem nasledstev je v bistvu ena izmed najpomembnejših točk obvladovanja kadrovskih tveganj, saj omogoča planiranje kadrovske strategije za primere nepričakovanih situacij in zagotavlja nemoteno poslovanje podjetja. Program vpeljave sledi točno določenim korakom od identifikacije ključnih delovnih mest do izvajanja razvojnih načrtov za izbrane naslednike, sama metodološka zasnova in s tem izvedba pa je odvisna od več dejavnikov, med drugim od velikosti podjetja in panoge, usposobljenosti in časovne razpoložljivosti interne kadrovske službe in vodstva nasploh ter specifičnih želja in potreb vodstva podjetja.

Sistem nasledstev ni uniformiran program ali enkratni dogodek, ampak fluiden, kontinuiran in interaktiven proces, ki ga vodstvo in kadrovska služba lahko vkomponirata v razvojne kadrovske aktivnosti znotraj podjetja ter pridobljene izsledke uporabita tudi širše.

Kontaktirajte nas