Outplacement

Outplacement progam je skrb, ki jo podjetje pokaže odhajajočim zaposlenim.

Velika večina podjetij se tekom poslovanja neizogibno sooči s situacijo zmanjševanja števila zaposlenih oz. odpuščanja določenih posameznikov iz različnih razlogov.  Storitev outplacementa je podpora delodajalca odpuščenim zaposlenim, ki je namenjena za strokovno pomoč pri karierni tranziciji. Pomaga jim, da lažje sprejmejo situacijo, se z njo proaktivno soočijo na psihoemocionalni in vedenjski ravni ter osredotočijo svojo energijo v iskanje novih kariernih priložnosti. Delodajalec pa preko storitve outplacementa z dejanji podpre kulturo empatije in ohranjanja človekovega dostojanstva v vsaki situaciji ter s tem gradi pozitiven imidž tako v očeh obstoječih zaposlenih kot tudi splošno na trgu delovne sile.

Vsak posameznik je edinstvena kombinacija osebnostnih lastnosti, sposobnosti, pridobljenih znanj in izkušenj ter kariernih ambicij. S tem v mislih je naš program outplacementa na ravni vodstvenih in ključnih strokovnih kadrov zasnovan tako, da se prilagaja individualnim potrebam vsakega posameznika in se izdela po meri. Vsebine, ki jih vključuje, so naslednje:

  • psihološka podpora (soočanje s situacijo na psihoemocionalni ravni),
  • karierno svetovanje (kaj naj iščem in kaj želim?),
  • veščine uspešnih iskalcev zaposlitve (kako naj iščem?),
  • podjetniško – pravno svetovanje (oblike in možnosti nadaljnje karierne poti),
  • aktivna izraba naše socialne mreže.
Kontaktirajte nas