Upravljanje s talenti

Učinkovito upravljanje s talenti še nikoli ni bilo tako pomembno kot v današnjem, hitro spreminjajočem se svetu. Podjetja, ki uspejo k sebi privabiti in predvsem zadržati dobre kadre, imajo visoko konkurenčno prednost.

Kakšna je vaša strategija upravljanja s talenti?

Podjetja se med seboj razlikujejo že po načinu, kako opredelijo, kaj zanje sploh talent pomeni. Še bolj se razlikujejo po pristopu privabljanja, odkrivanja in razvijanja talentov. Za učinkovito upravljanje s talenti je predvsem pomembna enovita strategija, kako podjetje k temu pristopa in katere aktivnosti izvaja. V kolikor vsak vodja presoja po svojih merilih, so odločitve, ki jih sprejema, zgolj parcialne in si lahko med seboj celo nasprotujejo.

Ali so vsi kadri, ki dobro delajo, talenti?

Kadre, ki dobro delajo, je lahko prepoznati, saj zagotovo na nek način izstopajo s svojimi dosežki. Ampak ali so kadri, ki so najbolj vidni ali prepoznani, vedno zares talenti? In kako prepoznati talente, ki še ne izstopajo? Naš pristop vam omogoča, da prepoznate tudi kadre, ki bodo steber vašega delovanja, še preden zares zasijejo, jih podprete s pravimi prijemi in jim pomagate, da v polni meri razvijejo svoj potencial.

Pomagamo vam:

  • opredeliti, kaj talent za vašo organizacijo sploh pomeni in kako se kaže,
  • vzpostaviti enovito strategijo upravljanja s talenti,
  • prepoznati talente – interne in eksterne,
  • pripraviti razvojne načrte talentov glede na njihove aktualne zmožnosti in potencial,
  • voditi in usmerjati talente, da bodo zasijali v polnem sijaju!
Kontaktirajte nas
Upravljanje s talenti

Upravljanje s talenti