Selekcijska raven

Ali veste, koga vabite v podjetje?

Organizacije delujejo najbolje, ko prave ljudi postavite na prava mesta. Sliši se zelo enostavno, pa vendarle se v praksi zgodi, da se naše izbire in odločitve izkažejo za napačne. Rezultati niso takšni, kot bi si želeli, nezadovoljni so tako izbrani kandidat oz. novi zaposleni kot vodstvo, to nezadovoljstvo vpliva na splošno organizacijsko kulturo in počutje zaposlenih ter se nenazadnje izraža tudi v odnosu do strank.

Ljudje smo pogosto prepričani, da imamo »odličen občutek za ljudi«. V selekcijskem postopku se to pokaže tako, da kandidate »dobro preberemo« že na razgovoru in točno vemo, kateri kandidat je najboljša izbira. Pa je temu res tako? Izbiramo kandidata, ki nam je (podzavestno) najbolj všeč ali tistega, ki najbolj ustreza potrebam delovnega mesta in ekipi sodelavcev?

Znanstveno je dokazano, da…

  • je pogosto prvih 5 -7 sekund interakcije s kandidatom odločilnih v oblikovanju končnega vtisa oz. odločitve,
  • nezavedno dajemo prednost kandidatom, ki imajo podobne osebnostne lastnosti in nazore, kot mi sami oz. ki z nami delijo življenjske okoliščine, ki so nam pomembne,
  • dajemo prednost kandidatom z boljšimi komunikacijskimi veščinami in višjo emocionalno inteligentnostjo, tudi če ujemanje njihovih izkušenj s pričakovanji delovnega mesta ni optimalno.

Napačna izbira nas lahko veliko stane, ne le finančno gledano, ampak tudi z vidika porušenih medosebnih odnosov in negativnega vpliva na kulturo organizacije, v katero povabimo posameznika, ki vanjo ne sodi.

Kaj moramo torej poleg točnega poznavanja izkušenj in znanj vedeti o posamezniku, preden ga povabimo v naše podjetje? V praksi obstaja 7 glavnih vprašanj, na katere mora vodstvo poznati odgovor pred zaposlitvijo nove osebe. V pomoč vam navajamo prva tri vprašanja:

  • Katere so prevladujoče značilnosti kandidatove osebnosti in kako se kažejo v vedenju?
  • Kako se kandidatovo vedenje spremeni v stresnih situacijah in kateri dogodki bodo takšno stanje najpogosteje izzvali?
  • Katere so glavne točke tveganja, če kandidata zaposlimo, in kako minimizirati njihov vpliv?

Vas zanimajo odgovori na navedena vprašanja, preden zaposlite kandidata ali promovirate zaposlenega? Preko kombinacije različnih metodoloških orodij in izkustvenih pristopov vam omogočimo vpogled v razmišljanje in delovanje posameznika. Celovita evaluacija omogoča zanesljivo in točno napoved, kako se bo posameznik vedel in počutil v določenem delovnem okolju ter kaj lahko delodajalec od takšne osebe pričakuje.

Zaposlovanje naj temelji na metodološko - strokovnih in ne emocionalnih argumentih.

Kontaktirajte nas