Transformacijski onboarding

Za večino delodajalcev je kadrovski postopek zaključen z izbiro osebe za prosto delovno mesto, najsi gre za zaposlitev nove osebe ali pa napredovanje oz. premestitev internega zaposlenega. V praksi pa se pogosto izkaže, da stvari ne potekajo, kot bi želeli in pričakovali, kar rezultira v  nezadovoljstvu na strani delodajalca in visoki stopnji stresa na strani zaposlenega.

Transformacijski onboarding je program vključevanja novega sodelavca v organizacijo ali redefiniranja vloge obstoječega sodelavca z namenom boljšega obvladovanja tveganj, ki nastajajo v procesu integracije posameznika v določeno ekipo ali organizacijo. Z vsako spremembo v ekipi se namreč spremeni tudi dinamika med njenimi člani, z učinkovito izpeljanim programom pa se transformirata tako posameznik kot ekipa v smeri najvišjih možnih sinergij.

Na razumevanje in delovanje posameznika v neki organizaciji vpliva veliko različnih dejavnikov, od osebnostnih lastnosti in preferenc, pridobljenih znanj in veščin, razvojnih vplivov okolja in izkušenj v različnih tipih podjetij ali politikah vodenja, stalnih ali trenutnih motivacijskih silnic do splošnih tržnih, gospodarskih in tudi domačih razmer. Zgolj obravnava posameznika v obliki kadrovskega razgovora ali enostavnejših oblik psihometričnega testiranja ne daje najboljšega odgovora glede ocene tveganja zaposlitve posameznika z upoštevanjem integracije k določenemu vodji ali ekipi.

Razkorak med pričakovanji v fazi zaposlovanja in dejanskim stanjem po zaposlitvi je lahko posledica parcialnega ali subjektivnega dojemanja ključnih točk v kadrovskem postopku s strani entitete, ki postopek vodi: od razpoložljivega nabora kandidatov preko stalnih ali trenutnih prepričanj sodelujočih v procesu izbora do kulture umeščanja nove osebe v organizacijo ter tudi spremljanja in vrednotenja uspešnosti integracije.

Proces transformacijskega onboardinga novim zaposlenim in njihovim vodjem omogoča:

  • napraviti prave prve skupne korake,
  • se izogniti najpogostejšim težavam, ki se v procesu onboardinga nove osebe lahko zgodijo,
  • učinkovito komunicirati na različnih ravneh organizacije in
  • vzdrževati ravnovesje med asimilacijo v pozitivne elemente obstoječe organizacijske kulture in hkrati transformacijo te kulture v želeni smeri.

Program je primeren za integracijo novih zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih, še posebej pa se dodatni angažma priporoča pri onboardingu ključnih kadrov, kjer je hitra in uspešna integracija bistvena.

Kontaktirajte nas