Evaluacija kadrov

Celovito razumevanje kadrov, ki jih imate, in ki jih še potrebujete, je ključ do vašega uspeha.

Cilj vsakega podjetja je imeti dobre in pripadne kadre. Kadre, ki uspešno opravljajo svoje delo, ki imajo za podjetje visoko dodano vrednost in ki v vedenju izkazujejo občečloveške vrednote medsebojnega spoštovanja, pomoči in pozitivne naravnanosti.

Če želi podjetje dolgoročno uspeti, mora neobhodno znati prepoznati ključne kadre, jih znati obdržati v podjetju v današnjem hitro spreminjajočem se svetu in hkrati v podjetje privabiti talente s trga delovne sile.

Pomagamo vam prepoznati in v polni meri razumeti aktualne in bodoče ključne kadre za večjo sinergijo med vašimi in njihovimi pričakovanji.

Naša metodologija omogoča celovito, zanesljivo in objektivno evaluacijo posameznikovih aktualnih močnih točk, potencialov in morebitnih omejitev. Temelji na strokovnih smernicah, postavljenih v kontekst 15+ let izkušenj na tem področju, ki so razkrile marsikatere stalne in trendne zakonitosti kadrovskih izzivov v podjetjih.  

Namen oz. cilj tovrstne evaluacije je:

  • ocena trenutne razvojne točke posameznika (za katera delovna mesta / kakšen tip dela in okolja je trenutno primeren),
  • ocena potenciala posameznika (za katera delovna mesta / kakšen tip dela in okolja bi lahko bil primeren),
  • usmeritve za strateški razvoj glede na preference posameznika, potencialne razvojne omejitve in aktualne ter prihodnje potrebe družbe (kaj »delati« s posameznikom, da bo v podjetju dolgoročno zadovoljen in bo hkrati njegova dodana vrednost za podjetje optimalna).

Kadrovska evaluacija je koristna tako v selekcijskih kot razvojnih postopkih, saj vam pomaga sprejeti informirane odločitve in s tem minimizirati tveganja, ki vsak tovrsten proces neobhodno spremljajo.